Zarówno okna inwentarskie jak i drzwi króre Państwu oferujemy, wyprodukowane zostały z myślą o zastosowaniu ich w warunkach wybitnie niesprzyjających jakie występują w chlewniach, oborach, kurnikach itp. Dlatego materiały zastosowane do ich produkcji zostały tak dobrane, żeby zapewnić długoletnią i niewymagającą konserwacji eksploatację.