POLFARMER s.c. R. Król P. Murawiak 

Tel: 534 505 666 ; 534 464 666 

 E-mail: biuro@polfarmer.com

Ruszta betonowe dla trzody

Podłoga rusztowa dla tuczników 

  • ·         dostępne także w wariancie częściowo zamkniętym, pełnym oraz jako płyty z dziurkami (perforowane)
  • ·         dostępne w różnych szerokościach
  • ·         Klasa obciążenia: B2/B3
  • ·         Podpora przynajmniej 7 cm
  • ·         szlifowane krawędzie szczelin w standardzie
  • ·         beton klasy produkcyjnej C 40/50
  • ·         wyprodukowane zgodnie z norma PN-EN 12737

 

Podłogi rusztowe ze szczelinami 17 mm dla tuczników można zastosować na całej powierzchni tuczarni, a przez optymalne rozmieszczenie szczelin i powierzchni stąpania można je stosować aż do końca tuczu. Szerokość szczeliny 17 mm spełnia wymogi nowych norm i przepisów o hodowli zwierząt. Standardowe obciążenie rusztów dla tuczników jest przewidziane do 125 kg wagi zwierzęcia. W przypadku większego obciążenia rusztów istnieje możliwość ich wzmocnienia – na zamówienie.

Wysokie bezpieczeństwo trzody dzięki powierzchni przyjaznej dla zwierząt. Optymalny kształt szczelin pozwala na łatwe samooczyszczanie się rusztów. Betonowa podłogę rusztowa ze szczelinami 17 mm można z powodzeniem połączyć z rusztami częściowo zamkniętymi lub pełnymi. Do renowacji starych chlewni, bądź jako uzupełnienie proponujemy również ruszty o szerokości 33,3 cm.

Oferujemy Państwu ruszta betonowe dla trzody z udziałem szczelin do 15% i o różnym ich rozmieszczeniu, co pozwala na ułożenie ich w każdej części tuczarni.